De fyra parkhusen har alla fått namn efter växter i parken, nämligen: Rhododendron, Hortensian, Azalean och Magnolian. Respektive vackert blommande växt kommer att planteras utanför husen. Helsingborgskonstnären Josefine Axelsson har tolkat boendet i Parkhusen och växterna på sitt karakteristiska sätt. Fyra kvinnogestalter, som håller respektive hus blomma, kommer att pryda entréerna.

– Teckningarna till Parkhusen gjordes utifrån tanken på människan i relation till nystart, vilket nytt boende kan innebära. Teckningarnas titlar har en direkt koppling till känslomässiga lägen och växtlighet, berättar Josefine Axelsson.

Josefine Axelsson har arbetat som konstnär sedan 1999 och fick 2004 Helsingborgs Dagblads kulturpris tillsammans med Jonas Högström.

Hon utformar unika linjer i vax och tecknar sedan direkt mot väggen. Teckningen görs i ett sammanhängande arbetsmoment och utan förlaga. Teckningen gjuts sedan i brons på Herman Bergmans Konstgjuteri i Enskede.
Josefine finns representerad på en rad platser runt om i Skåne. Bl a har hon tillsammans med Jonas Högström gjort skulpturen ”Kvinnors insatser i gummifabriken” som står utanför Campus Helsingborg.